http://keresztenydicseretek.hu

 Isten megteremtette Ádámot és Évát és nekik adta a földet, hogy uralkodjanak rajta. Ám ők engedetlenek voltak Istennek és bűnt követtek el. Mivel az ördög be tudta csapni  őket így ennek következményeképpen átadatott a föld feletti uralom az ördögnek. Mert azt mondja Isten igéje, hogy "... mert akit valaki legyőzött az annak a szolgájává lett" (2.Péter 19.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innéttől kezdve az összes földön született ember bűnösként születik meg mert örökli a bűnös természetet. Mivel az egész föld feletti hatalom az ördög tulajdonába került így minden ember aki megszületik hozzá tartozik.

Hogyha valaki ebben a bűnös állapotában hal meg az nem kerülhet Isten országába. Ebből a bűnös állapotunkból ki kell kerülnünk. Van egy jó hírem! Jézus a segítségünkre sietett!

A bűnös természetünkből kellett bennünket megváltani. Tudjuk jól a Bibliából, hogy Isten a vért rendelte engesztelő áldozatul a bűnök bocsánatára. Az Ószövetségben az Atya úgy adott megbocsátást az emberek bűneire, hogy állatokat kellet feláldozni neki és az állatok kifolyt vére adott engesztelést, megbocsátást. Egy idő után azonban a bűnök annyira megszaporodtak, hogy már nem volt elég engesztelésre az állatáldozatok kifolyt vére.

Mivel Ádám emberként elbukott a bűnben KELLETT EGY OLYAN EMBER aki teljesen bűntelenül tud élni ezen a földön. Jézus bűntelenül élte le az életét a földön és az Ő kifolyt vére engesztelést hozott az egész emberiségre.

Az Ószövetségben minden bűn elkövetése után újabb és újabb állatáldozatok bemutatására volt szükség a bűneik bocsánatára, Jézus halála azonban egyszeri volt és soha többé nem kell megismételni, hiszen az Ő vére megbocsátást hozott a múltra,  a jelenre és a jövőben megszületendő emberekre is. Azért írja a biblia, hogy Ő az áldozati bárány, hiszen Ő szenvedett a mi bűneinkért és Ő halt meg helyettünk a kereszten azért, hogy mi élhessünk.

 

Jézus Krisztus Isten fia azért jött el erre a földre EMBERI FORMÁBAN hogy minden bűnünkből megváltson bennünket, azért halt meg a kereszten, hogy vállára vegye az egész világ bűnét, még a tiédet is. Jézus megtette az Ő dolgát, de mi csak akkor tudjuk átvenni az engesztelő áldozatát, hogyha elfogadjuk tőle. Akkor lehetünk csak az örök élet részesei, hogyha Jézust tesszük meg életünk Urának, megváltónknak.

EGYEDÜL JÉZUS KRISZTUS AZ ÚT ÉS NINCS MÁS ÚT AZ ATYÁHOZ CSAKIS Ő.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Máté 7,13-14
„Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu,és széles az az
út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert
szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen
vannak, akik megtalálják azt.”

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem számít, hogy most milyen vallásban vagy, egy a lényeg, hogy megvalld Őt életed Urának megváltójának és Ő szabadságot hoz neked és a családodnak. Csak Jézus által van szabadulás az ördög fogságából és csakis akkor, hogyha elfogadod az Ő megváltását és azt amit tett érted.

Nem a vallásodtól akarlak elszakítani hanem csak azt szeretném hogyha megmenekülnél az ördög rabláncaitól és te is az örök élet részese lehetnél a Mennyei Atyával, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel közösségben.  Hát nem csodálatos amit felkinál az Úr?

 

A Róma levél 10. 10 azt mondja: MERT SZÍVVEL HISZÜNK AZ IGAZSÁGRA ÉS SZÁJJAL TESZÜNK PEDIG VALLÁST AZ IDVESSÉGRE.

Tehát Jézusnak az az elvárása velünk szemben, hogy ha hiszünk Őbenne akkor azt a szánkkal meg is kell vallanunk. Tedd meg most, hiszen nem tudjuk, hogy kinek mennyi időt adott az Úr a földön. Hogyha halogatod és másnap eljön az utolsó földi órád lemaradsz az üdvösségről. Valld meg Őt addig amíg tudod, valld meg addig amíg értelmi képességed lehetővé teszi mert senki nem tudja mit hoz a holnap, sőt azt sem hogy a következő pillanat. Csak akkor lehetsz biztonságban, hogyha már elfogadtad Őt és megvallottad a száddal. Mit vesztenél vele? Semmit, csak nyersz? Hogy mit nyersz vele? Egy örökké tartó soha véget nem érő boldog békés életet az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel.

És ha megkérdeznéd mi történik azzal aki nem vallja meg Jézust? A válaszom az, hogy ő az örök kárhozat helyére megy. A te döntésed, hogy mi lessz a te részed.

Örök élet vagy örök kárhozat.

 

 

Hogyha úgy érzed szívedben, hogy szeretnéd elfogadni Jézustól az Ő megváltását akkor olvasd fel a következő megvallást:

 

URAM JÉZUS, SZÜKSÉGEM VAN RÁD. ÉN KINYITOM ÉLETEM KAPUJÁT ÉS BEFOGADLAK TÉGED URAMNAK, MEGVÁLTÓMNAK, SZABADÍTÓMNAK, GYÓGYÍTÓMNAK.
TE LEGYÉL AZ ÉN ÉLETEM URA.
HISZEM HOGY JÉZUS ISTEN FIA, ÉS HISZEM, HOGY MEGVÁLTOTT AZ ÉN BŰNEIMBŐL, BETEGSÉGEIMBŐL, ÁTKAIMBÓL. TE VEZESD AZ ÉLETEMET, KÖLTÖZZ A SZÍVEMBE. TÖLTS BE ENGEM HATALMAS ISTEN A TE SZENT SZELLEMEDDEL ÉS SEGÍTS, HOGY EL TUDJAM FOGADNI TISZTA SZÍVEMBŐL JÉZUS MEGVÁLTÁSÁT AMEN!

adameseva_rajz

Miért kell megtérni Jézushoz?

jezus kereszt
keskenyut2
n2 texk
n3
trebleclef

Zsoltárok 150:1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!

Zsoltárok 150:2 Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!

Zsoltárok 150:3 Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;

Zsoltárok 150:4 Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;

Zsoltárok 150:5 Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.

Zsoltárok 150:6 Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!